Nyckeln till en schysst pension

Orättvisan mot Gösta Rehn

Fred Torssander 2012-04-14

     

Det är visserligen aldeles riktigt när LO-styrelsen skriver om tiden efter 1990 att ”Sverige har, oavsett regering, misslyckats med att återvända till det ´fullsysselsättningssamhälle´ Gösta Rehn skrev om.”

Men i rapporten till LO-kongressen förespråkas ingenstans det som enligt Gösta Rehn och de övriga medverkande i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram var förutsättningen för fullsysselsättningssamhället :

Det första och grundläggande elementet i detta program är en penningpolitik, som medvetet inriktas på målet att hålla den ekonomiska verksamheten i gång så fullständigt som möjligt. En sådan penningpolitik avvisar sålunda inte bara en automatisk reglering efter guldvärdet utan också bindningen till en viss prisnivå.(s.199)

I dagens Sverige gäller i stället att:

Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik. (Regeringsformen kap.9 §13)

Till yttermera visso finns det genom EU-fördrag ett instruktionsförbud. Instruktionsförbudet innebär att ingen utomstående får påverka riksbankens beslut och att det inte är tillåtet för riksbankens beslutsfattare att ta emot instruktioner från utomstående. Detta är avsett som ett skydd mot påverkan från politiker, i första hand från regeringen, enligt en KU-anmälan undertecknad av Leif Pagrotsky.

LO-styrelsen anser – om man får tro den aktuella rapporten – att innehållet i Regeringsformen och EU:s instruktionsförbud kan neutraliseras genom en hänvisning till lagarnas förarbeten. De skriver att ”Enligt förarbetena till riksbankslagen ska Riksbanken också stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och sysselsättning.”
LO-styrelsen borde dock minnas att dessa förarbeten saknade praktisk betydelse även under de socialdemokratiska och så kallade vänsterregeringarna.
Och att Gustav Rehns artikel i Tiden 1948 byggde vidare på det grundläggande i Efterkrigsprogrammet från 1946.

Kommentarer

Det finns 79 kommentarer på sidan.


Kommentera

Kommentera gärna! Vi ser helst att du skriver under med ditt namn men det går bra att använda signatur om du uppger namn och mejladress enbart för redaktionen. Fatta dig kort - max 500 tecken. Redaktionen förhandsgranskar alla kommentarer, vilket gör att det ibland kan dröja innan de publiceras. Håll dig till sakfrågan och kommentera i vänlig, civiliserad ton.
Inlagd av: Ante Johansson, 2012-04-17 08:12:40

Vill man skapa full sysselsättning måste man på något sätt hålla tillbaka löneökningarna. Det finns två sätt att göra detta.

1. Att facken i lönebildningen har full sysselsättning som prio ett. Vid hög arbetslöshet kräver man inte reallöneökningar.

2. Man låter lönebildningen fungera som idag. Istället håller man nere reallönerna med hjälp av högre inflation för att få ner arbetslösheten.

Båda sätten funkar och ger samma resultat. Lägre arbetslöshet men också något lägre reallöner

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-17 11:42:57

Att lägre arbetslöshet i dag skulle ge mindre i lön och/eller ökad arbetslöshet (tillbaka till eller till och med över nivån jämviktsarbetslöshet) på sikt, hävdar även den LO-rapport jag kritiserar ovan.
Den praktiska erfarenheten av när Riksbanken styrdes enligt kravet "att hålla den ekonomiska verksamheten i gång så fullständigt som möjligt", dvs från slutet av 1940-talet till ungefär 1990, måste de därmed – liksom Ante Johansson – också avfärda som irrelevant.
Och i så fall krävs i stället revolution

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-17 15:21:33

Man kan säkert nå full sysselsättning någon stund om en statlig diktaturapparat dikterar löner och villkor, villkoren där har visat sig vara mycket sämre än de arbetslösas situation i den fria världen.
Hur det sen slutar har vi sett i tidigare kommunistdiktaturer och kommer att se i dom bestående, det vill säga folket gör revolt och avsätter barbariet.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-17 17:34:29

Gottfried försvarar av allt att döma massarbetslöshet, kriser och stagnation som oundvikliga konsekvenser av den globaliserade kapitalismen.
Kapitalism, där borgarstaten tvingar innevånarna att acceptera en 10-12 procent lägre BNP för att upprätthålla den så kallade jämviktsarbetslösheten på 5-6 procent, alltså för ett systematiskt fattiggörande av en avsevärd del av arbetarklassen och detta enbart för att säkra förmögenhetstillväxten för ett litet fåtal, behöver alla försvarare den kan få.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-18 16:17:27

Arbetarklassen mår bättre under kapitalism än socialism så det är klart att jag förespråkar det system som ger oss bäst välfärd.
Arbetsplikten som finns i socialistdiktaturer är knappast att betrakta som full sysselsättning, folket tvingas till arbete under svältliknade former samtidigt som den politiska eliten berikar sig.
Castro är en av världens rikaste privatpersoner, likaså var Mubarak, öststatsledarna i Europa och i andra socialistländer det.
Kapitalismen berikar fler än socialismen gör.

Inlagd av: Agurka, 2012-04-18 20:43:13

Gottfried:

I Sverige har vi numera FAS3.

Staten bestämmer och betalar ut ”lönen” (bidraget). Staten ger dessutom 5000 kr i muta till anordnaren per månad per deltagare (anordnarbidraget)

Om inte detta är centralstyrt i kommunistisk anda i den mening Gottfried anser är kommunism, så vad är det då?

Vad är det som är så bra med att en viss andel berikas när det samtidigt förutsätter att andra i samma land tvingas in i fattigdom och ofrihet värre än den i typiska kommunistländer?

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-04-18 21:37:27

Återigen: Privata rikedomar, uppdiktade eller inte, kan absolut inte utgöra grund för antipatier ifrån marknadstroende individer som Gofried. Det är bland de absolut dummaste påhitt som högern kläckt ur sig, vilket inte vill säga litet. Om Fidel Castro dessutom är en brutal sadist, så blir det ännu konstigare. Är inte stora stålar och ond, bråd död meningen med livet, Gotfried? I så fall håller Gotfried inte måttet som certifierad västerlänning heller. Ajabaja.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-19 03:00:29

Jag är nog beredd att hålla med Agurka här. Fas 3 påminner en hel del om kommunism. Konstgjorda jobb med usla löner och villkor. Alla har det lika jävligt.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-19 09:31:15

Plusjobb, amsjobb eller fas3, är det ngn skillnad?
Grejen med det är väl att ersättningen är för låg och inte själva upplägget?
Felix: alla dina kommunistidoler har flytt eller försökt att fly med sina rikedommar dom stulit från folket, lika klarlagt är det hur dom massmördat åsiktsmotståndare i rädsla för att förlora makten, det har aldrig och kommer aldrig att lyckas.
Friheten kommer till Cuba och Nordkorea också, ju förr dess bättre.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-19 12:49:24

Att inte skilja på obligatoriskt arbete utan anställning och utan (kollektiv-) avtalade villkor å den ena sidan och anställningar med förhandlingsbara villkor på den andra är typiskt för anti-fackliga åsikter, partier och debattörer.
Gottfried verkar vara medveten om detta och försöker skapa osäkerhet genom att klumpa ihop "Plusjobb, AMS-jobb eller Fas 3".
Plusjobb var anställning med dåliga villkor. Men dock anställning. Avskaffades av högern. AMS-jobb finns inget som heter. Fas 3 är workfare.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-19 21:37:51

Om man får tro valprognoserna i presidentvalet i Frankrike så verkar arbetarna där tröttnat på kombinationen liberalismen-främlingsfientlighet. Som nummer 1 och 3 kommer nu socialister och en vänsterallians. Sarkozy försöker ta Le Pen-röster genom religiös intolerans och gör romer till syndabockar för eurokrisen. Liberalernas krav på sänkta ingångslöner och pension vid 75 i Sverige lär driva folket åt vänster här också. Frågan är bara om vänstervågen är stark nog att skaka etablisemanget.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-19 23:26:13

Plusjobb var en nödlösning för långtidsarbetslösa som staten betalade fullt ut, workfare där också då Fred.
Fas 3 ska inte ersätta riktiga jobb, om en arbetsgivare gör det är det brott mot reformen.
AMS är ett begrepp lika känt som "beredskapsjobben".
Jag gissar att herr Torssander är mer fackfientlig än vad jag är om man ser till hur fackmedlemmars röster faller i våra FRIA val.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-20 16:15:15

Både Plusjobb, Beredskapsarbeten, Fas 3 och Aktivitetsgarantin är "en nödlösning för långtidsarbetslösa som staten betalade fullt ut".
Däremot var vare sig Beredskapsarbeten eller Plusjobb workfareåtgärder, enligt det FN-organ, ILO, som äger frågan.
Enligt ILO-rapporten "Workfare Tendencies in Scandinavian Welfare Policies" var dock aktivitetsgarantin workfare. Och detta på grund av samma regelverk – bristen på anställningskontrakt, ersättningsnivån med mera – som i dag återfinns i Fas 3.

Inlagd av: Lars medlem IF metall, 2012-04-22 18:09:01

Finanskapitalisterna spekulerar nu allt hejdlösare i mat, vilket skickar upp matpriserna i nivåer, där arbetande människor i allt fler länder med liberalt styre, närmar sig svältgränsen.Vänstervågen drar därför också fram i Latinamerika. Kuba blir allt populärare. Det amerikanska toppmötet i Cartagena, Colombia var ett misslyckadande för USA:s försök att återta sitt inflytande i regionen. För första gången i historien så uttalade sig alla stater i Latinamerika mot uteslutningen av Kuba i OAS.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-23 10:03:38

Liberala länder skapar ingen svält, däremot så råder/har det rått svält och misär i stort sett i varenda socialistdiktatur och det är inte enbart mat det varit brist på utan det mesta i förnödenhetsväg.
Länderna har lagt sin svaga ekonomi på krigsmakten, se bara på Nordkorea.
Kuba går motsatt väg, Lars, det börjar tillåtas eget företagande av den enkla anledningen att socialismen kraschat där också och anledninben till att fler länder vill häva uteslutningen i OAS är liberaliseringen som börjat.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-23 12:22:09

Visst har liberala länder skapat svält. Medvetet och avsiktligt. Och deras utsvältningspolitik drabbar inte enbart socialistiska länder. Även fast Kuba är utsatt för handelsblockad från USA med flera är läget långt värre för befolkningen på grannön.
Detta trots att Haiti fått massor med militär hjälp både från USA och Frankrike för att avsätta den tidigare folkvalda regeringen.
Att skapa svältkatastrofer och därefter skicka nödhjälp mot politiska krav är en väl etablerad liberal tradition.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-23 14:46:57

Det var en vänstervåg efter kriget. Kapitalisterna var försvagade efter att ha krigat mot varandra. Man kunde inte hejda att arbetarna tog makten i ett flertal länder.En vänstervåg idag kommer att ställas mot ökande fascistiska tendenser och en starkare borgerlig polisstat. Det är långt till Kuba, där man alltid stött företagandet av enskilda bönder som tilldelats jord. Fidel satte stalinister som ville tvångskollektivisera bönderna i fängelse. I dag sjunger dessa samma klagosång som Gottfried.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-23 15:09:22

Liberalism förenas aldrig med diktatur, liberalism bygger på frihet och inte tvärtom som socialismen gör.
Att kalla fascistdiktaturer för liberala visar på stor okunnighet, eller som ibland ett försök att svärta ned på demokratiska frihetliga krafter i syfte att försöka framhärda sin egen ideologi som mer empatisk än vad är fallet.
Den amerikanska blockaden kommer nog att försvinna nu när Castro kastat in handuken och börjat avveckla socialismen, han vill säkert föregå en folklig revolution.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-23 17:50:04

Den liberalism som Gottfried vill hävda "förenas aldrig med diktatur" är en utopi. När underklassen kräver att den borgerliga revolutionens paroller om frihet - jämlikhet - broderskap förutom borgarklassen, kapitalisterna och kolonialherrarna även skall gälla för arbetarklassen och de förtryckta folken blir svaret i stället som Karl Marx skrev att borgarna ersätter republikens motto: Liberté, égalité, fraternité, med de otvetydiga orden: Infanteri, kavalleri, artilleri!
Som på Haiti.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-23 20:52:43

Rapporterna om svält och hunger visar att dessa ökar i världen. Det är organisationer som Rädda Barnen, FN och Oxfam som larmar. Krigskostnaderna i Irak och Afghanistan skulle räckt för att hålla svälten borta bland jordens fattiga. Men Gotfried vidkänner inte att det är svält i icke-kommunistiska länder med borgerligt eller liberalt styre som i Mocambique, Namibia, Swaziland, Zambia och Zimbabwe t.ex. Han tycks anse detta OK, därför att "fler är rika under kapitalismen än under kommunismen"!

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-04-24 07:11:18

Enligt min mening så har Gotfried inte ens en utopi – det vi ser här är bara ett stereotypt, tafatt beteende från någon som absolut MÅSTE säga något till de härskandes försvar. Handfasta, konkreta realiteter som Västvärldens ändlösa roffarkrig, EU-imperiets allt djupare kris och, inte minst för våra liberaler, det bidragsfinansierade sionistiska barbariet i Palestina är bara alltför tydliga uttryck för en sjuk sak.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-24 10:20:07

Totalt sett så har svälten i världen minskat något, största anledningen är att Kina tillåter marknadsekonomi och skulle den korrupta kommunistregeringen falla skulle fördelningspolitiken bli rättvisare lönerna stiga osv.
När man praktiserat antisemiten Marx sagor så har det alltid inneburit ett förtryck av arbetarklassen där en självutnämnd politisk elit avskaffat allt vad frihet, rättvisa och demokrati står för.
Det gamla sovjet var dessutom den hittills största imperialiststat världen skådat.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-24 11:37:29

Krigandet från USA och EU-länderna går ju inte att stödja. Dock har detta inget med liberalism att göra. För mig är liberalism när statens makt över medborgarna är väldigt liten. Att det överhuvudtaget finns krigande beror ju på att staten stjäl medborgarnas pengar för att finansiera detta.
Sen har aldrig kommunistiska länder direkt varit någon förebild vad det gäller ickevåld. Återigen: Varför är kommunisternas våld mot den egna befolkningen bättre än till exempel "barbariet i Palestina"? Svara gärna.

Inlagd av: Agurka, 2012-04-24 13:00:46

Det är en sjuhelsikes skillnad, Gottfried, på 20 dagars uppehåll (frigång) med inställelseplikt jämfört med fem veckors riktig semester med frihet att åka jorden runt om så önskas (om pengarna räcker).
Det är en sjuhelsikes skillnad att jobba heltid, anses vara arbetslös och leva på bidrag jämfört med att vara anställd, inte anses arbetslös och leva på lön.
Det är två skillnader mellan Beredskaps-/Plusjubb jämfört med FAS 3.
Lär dig det nu på stubinen!

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-24 13:14:07

Eriksson verkar instämma i att liberalism är en utopi. Eller i alla fal att EU och USA inte är liberala – att bedriva angreppskrig och kolonisera främmande länder innebär definitivt inte att "statens makt över medborgarna är väldigt liten". Vare sig hos kolonisatörer eller i kolonier.
Gottfried verkar däremot ha valt att ge upp om att försvara den reellt existerande kapitalismen och förtalar i stället de försök som har gjorts att bygga ett alternativ.
Ingen diskuterar orättvisan mot Gösta Rehn.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-24 14:04:56

Kapitalism är ingen ideologi som Fred tycks tro, det är en ägandeform och den formen som visat sig fungera bäst hittils.
Några direkt försök tilll alternativ finns knappast då man får anse att planekonomi fullständigt misslyckats medan en reglerad marknadsekonomi fört oss framåt.
Vad gäller ideologier så har den socialiberala modellen varit bäst så långt, socialismen har misslyckats lika kapitalt som planekonomin, där står vi nu.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-24 16:58:58

Håller med Torssander. Varken USA eller EU-länderna är liberala. Den socialliberalism Gotfried talar om och som han helt riktigt framställer som den mest framgångrika modellen är ju som namnet antyder en blandning av socialism och liberalism. Och spännvidden där emellan är enorm.
Att socialliberalismen är den mest framgångrika kan ju också ha att göra med att total liberalism aldrig riktigt provats. Hur denna skulle fungera står än så länge skrivet i stjärnorna.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-24 19:36:43

Det är riktigt att kapitalismen inte är någon ideologi. Den är inte heller något så obetydligt som en ägarform. Kapitalismen är en historisk epok då huvudklasserna är å ena sidan kapitalister och rentiärer vilka försörjer sig på utsugning av profit och räntor å den andra arbetarklassen vilka genom sitt arbete försörjer mänskligheten.
Vid globaliserad kapitalism är liberalismens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap och än mera självklart socialliberalism, rena utopier.

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-04-24 20:36:57

För att återgå till frågan om sysselsättningspolitiken så anser jag det ohederligt att, som LO gör, tala om ett "misslyckande" (att återvända till fullsysselsättningssamhället). Ungefär som att påstå att SAP "misslyckats" med att störta monarkin. Ett misslyckande förutsätter att man verkligen kunnat, velat och vågat utmana samhällsordningen. Är förutsättningarna gynnsamma (som 1944 och 1918), kan LO och SAP naturligtvis dra fördel därav – dock aldrig mer än vad bankerna och monopolen tolererar.

Inlagd av: Lars Medlem IF Metall, 2012-04-24 21:02:15

Rehns skriverier efter kriget var ämnade att hindra att arbetarna tog makten i Sverige. Försvagade efter kriget kunde det borgerliga samhället som tvingat ut arbetarmassorna i kriget inte stå emot deras krav på makten när kriget väl var över. Krigströtta vände de kriget mot sina egna generaler. Detta skedde i flera länder. I Sverige fick S och K stor majoritet i efterkrigsvalet, men var emot arbetarmakten. Stalin likaså i Grekland och Danmark. Tito trotsade honom på Balkan. Fidel och Che likaså.

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-04-24 21:03:36

Svaret på frågan om varför de socialistiska ländernas "inre våld" är/var bättre än exempelvis USA:s globala våldsutövning, skulle kunna sammanfattas så här:
Omfattningen – såväl i fråga om tid som rum, liksom antalet dödsoffer och graden av fascistoid, rent sadistisk urspårning .
Syftet – befrielse eller utplundring.
Resultatet – jämför Kuba och Haiti.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-25 09:16:08

I deokratiska kapitalistländer har arbetarklassen betydligt bättre levnadsvillkor än i socialistdiktaturer, så vilket system som plundrar och suger ut arbetarklassen är klarlagt.
Den största globala våldsutövningen har socialsimen, inte usa, stått för och gör s¨å än.
Befrielsekrigen har utplånat diktaturer i Östeuropa och kommer göra så världen över och sätta socialismen på historiens soptipp en gång för alla.
Utvecklingen går åt det hållet och det ska vi arbetare vara glada över, solidaritet!

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-25 13:37:32

Problemet med LO-styrelsens kritik av dagens s-politik där de hänvisar till Gösta Rehn, är inte att Gösta Rehn var revolutionär. Skillnaden är att Rehn i motsats till dagens Socialdemokrater – även sossarna i LO-styrelsen – var en reformist som krävde det som var nödvändigt för reformen. Att Gösta Rehn kunde framföra sådana krav berodde på världsläget, att det socialistiska lägret inte bara överlevt den nazistiska/fascistiska anstormningen utan hade växt till det största hotet mot imperialismen.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-25 13:45:32

Då kan man alltså sammanfatta Felix syn på mord och våld så här?
Om man mördar en person är det ok. Om man mördar två personer är det ett brott.
Om man mördar någon för dennes politiska uppfattning är det inte bara ok utan en också en typ av befrielse. Om det är ett rånmord är det ett brott.
Är det korrekt uppfattat av mig?


Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-04-25 19:12:11

Det sista om rånmord håller jag med om, ja. Och det är just här som de rika ländernas handel och vandel kommer in i bilden.

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-25 19:52:35

Politisk extremism innefattar naturligtvis massmördande av oliktänkande, så har det alltid varit och det är inte direkt förvånande att terroristen i vårt västra grannland tar Castro och Che Geuvara som "försvar" för sina illgärningar mot oskyldiga och demokratin.
Han liknar sig sina dåd vid deras.
Vi som värnar demokrati, det fria ordet och individens rätt till egen åsikt kommer aldrig heller att hylla någon av dom som tar mördandet som ett sätt att förverkliga sitt (sjuka) samhälle.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-26 16:06:26

Det är utmärkt i fall Gottfried "aldrig heller (kommer) att hylla någon av dom som tar mördandet som ett sätt att förverkliga sitt (sjuka) samhälle."
Det innebär att vi kommer att slippa höra hyllningar av länder som USA, vilka skyddar sina så kallade intressen genom angreppskrig och ockupationer av främmande länder och folk.
Kanske vi till och med slipper hyllningarna till EU och den svenska borgarstaten då dessa deltar i "mördandet som ett sätt att förverkliga sitt (sjuka) samhälle" i främmande länder.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-26 19:02:56

Den liberala historiesynen är statisk. Man glömmer att den borgerliga staten själv växte fram i blodiga revolutioner mot adelsväldet som i Frankrike eller i inbördeskrig som i Nordamerika. Nu hävdar de att den borgeliga staten och dess överklass kommer att bestå i all oändlighet eftersom de är "oblodiga". Då blundar de för alla krig och 150 års förtryck av arbetande människor och arbetarklassens förmåga att återkommande resa sig mot sina borgerliga herrar. Det visar historien.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-26 21:21:52

De kubanska ledarna frigav alla fångna soldater i Baptistaarmén. I det amerikanska inbördeskriget skulle Gottfried aldrig kalla Lincoln för massmördare utan det är de kommunistiska idéerna han attackerar med sina lögner om Fidel och Che som massmördare. Gottfried representerar den borgerliga idétorkan som tror att förbud mot kommunistiska idéer för världen framåt. Men all historia visar att det är kampen mellan klasserna som för världen framåt och att framtiden ligger i arbetarklassens händer.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-27 11:58:10

Jag vet inte om det är så många demokrater som hyllar krig och våld. Däremot har jag sett väldiga hyllningar från Torssander och Felix (Lars verkar inte hålla med) vad gäller en av världens största massmördare, nämligen Josef Stalin. Dessutom hyllas vidriga mördar- och våldsdiktaturer som gamla DDR, talibanregimen, Nordkorea, Kuba. Ett av världens genom tiderna mest krigsglada land, Sovjetunionen, hyllas som något slags paradis.
Det är ok att använda våld bara man inte är demokrat va?

Inlagd av: Fred Torsander, 2012-04-27 14:51:57

Eriksson har hämtat sig från sin tidigare överilning att "Krigandet från USA och EU-länderna går ju inte att stödja". Samt funnit en metod att göra just detta.
Att hävda att vi som konsekvent kritiserar dessa krig i stället är ansvariga för bland annat det "krigsgalna" Sovjet, vilkas krigsgalenskap får man förmoda, bevisas av att de motsatte sig nazismen och offrade närmare 14 procent av befolkningen för segern över denna.
Borgerliga stater och regeringar fortsatte under ockupation i stället

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-27 20:31:38

Wikipedia uppskattar att 55 till 60 miljoner människor dog under det andra världskriget. Handelskonflikterna och nationalismen blev till ett krig mellan de rikaste kapitalistländerna om världsherraväldet. Ett synnerligen blodigt och odemokratiskt sätt att göra upp affärer på. Dagens framväxt av nya krig, upprustningar(som Saudiaffären) och extrem nationalismen visar att det är kapitalismen som är ett ruttet världssystem. Stalinismen är ju död trots Sovjetarbetarnas seger över tyska armén.

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-04-27 20:33:17

"Jag vet inte om det är så många demokrater som hyllar krig och våld", påstår Eriksson. Ingen vidare självkännedom, således. Det finns en anledning till att det heter just VÄSTERLÄNDSK demokrati -- liksom det finns en anledning till samma västerländska demokratis militäranslag och öppet fascistoida masskultur. Mot bakgrund av dessa "företräden" blir mitt svar uppriktigt ja på Erikssons avslutande, retoriska fråga. Tillmälen typ "vidriga mördar- och våldsdiktaturer" är liberal svordomsjargong.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-28 00:00:41

Nej, du har väldigt fel Torssander. Ingenstans stödjer jag någon form av krig och våld. Det gör däremot du. Om det används för att tysta andra åsikter än dina.

Sovjet motsatte sig aldrig nazismen. Man gjorde precis tvärtom. Däremot försvarade man senare sitt land mot ett angrepp från nazityskland.

Vad gjorde man i Afghanistan på 80-talet? För vilken seger offrades åtskilliga miljoner människor i gulaglägren?

Inlagd av: Gotfried, 2012-04-28 10:29:39

Ständigt dessa ryggradslösa bortförklaringar för rättfärdiga folkslakten i kommunismens namn.
Att växla en part av politiska fångar mot ett annat är inget tecken på frihet, tvärtom är det ett bevis på att man vill ha en förtryckarstat likt den kubanska.
Sen har jag aldrig hyllat USA i någon annan aspekt än att det är ett fritt land, en demokrati i motsats till var våra kpmlr-are här vill ha.
Vidare är det kommunismen som står för förbud mot individens egna åsikter, inte dom liberala värderingarna.

Inlagd av: Eriksson, 2012-04-30 01:30:54

Västerländsk demokrati är inte USAs krig. Endast kommunister resonerar så. Däremot har kommunistiska stater ALLTID haft stora inslag av våld mot de egna medborgarna. Inte konstigt, eftersom människor alltid kommer att vara olika individer med olika förutsättningar, åsikter, intressen och behov. Att ändra på detta går inte på annat sätt än genom mord, våld, diktatur och förbud.
Lars: Stalinismen är inte helt död. Det hänger två Stalinister på DA:s debattsida.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-30 16:36:09

Marxismen står naturligtvis för fullständig åsiktsfrihet. Annars skulle det inte gå att utveckla marxismen. Det gjorde arbetarmassorna på Kuba. Che och Fidel uttryckte det teoretiskt. Om åsiktsfriheten och därmed utvecklingen stryps uppstår ett samhälle värre än "normal"-kapitalismen. Arbetarklassen pulvriseras och socialismen går under. Det gäller Stalinismen, Maoismen i Kina och Pol Pot i Kambodja. På Kuba korrigerade arbetarna det stalinistiska inflytandet kring 1990.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-04-30 20:36:20

Enligt Gotfried står kommunismen för förbud mot individens egna åsikter. Men på Kuba i dag utrycks dessa åsikter fast Gotfried kallar det "en revolt". Å andra sidan kallar han revoltörer för mördare. Breivik anser att Nelson Mandela är en terrorist. Håller Gottfried med honom?
Alla revolutionärer tillämpar avväpning och villkorslös frigivning av fångna soldater. Det är på tiden att Gottfried förklarar när han anser kubaledningen begick massmord. Och var i marxismen finns åsiktsförbudet?

Inlagd av: Agurka, 2012-04-30 20:38:17

Inte för att jag vill gå till något större försvar av kommunistiska länder, men...
USA:s fångläger i Guantanamobukten.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-04-30 22:55:40

Liberalernas försvar för den reellt existerande kapitalismens krisekonomi och koloniallkrig är antikommunism.
Detta bara försvaras genom historielöshet; främst av två slag. Dels att liberalerna förnekar att världskrigen varit de mest förödande för mänskligheten. Dels genom att de förnekar de framsteg som de socialistiska försöken inneburit och då speciellt de framsteg som det socialistiska blockets prestige bland världens arbetare tvingade kapitalistiska länder att kopiera. Som nu avvecklas.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-02 12:25:40

Marxism har aldrig stått för åsiktsfrihet, någonsin, utan för förtryck, tortyr, förföljelse och fängslande av oliktänkande på Kuba som i alla andra socialistländer, DDR sålde politiska fångar som arbetskraft till IKEA.
Folkliga revolutioner är dom vi sett i Östeuropa, arabvärlden etc, där folket avsätter sina förtryckare. Någon "kommunistrevolution" finns inte, utan det är alltid en kupp.
Mandela har folkets stöd, Breivik och Lars har inget stöd för sitt tyckande om att mörda i ideologins namn.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-02 12:43:31

Fred: WW2 "startades", av (national)socialisten Hitler som skulle bygga imperium, han grundade det genom att ha ett ickeangreppsavtal med sin socialistiska kollega i Sovjet där man 1939 delade upp Östeuropa mellan sig.
Socialistideologierna i dag är lika nationalistiska som då.
USA och de allierade räddade Västeuropa från nazismen, tyvärr ockuperades Östeuropa av sovjetimperiet då utan att den fria världen kunde göra något.
Avvecklingen av socialismen fortgår än till förmån för frihet och demokrati.

Inlagd av: Eriksson, 2012-05-02 22:56:11

Lars fortsätter att hävda att det råder åsiktsfrihet, yttrandefrihet och demokrati på Kuba. Man undrar var han hittar sina uppgifter. En mycket snabb googling på "åsiktsfrihet Kuba" finner man bl a följande:

Paragraf 62 i Kubas författning slår fast att "utövandet av medborgerliga fri- och rättigheter på ett sätt som går emot landets socialistiska grundval är straffbart i lag."

Redan här föll det totalt Lars.

Inlagd av: Eriksson, 2012-05-02 23:09:53

"Marxismen står naturligtvis för fullständig åsiktsfrihet" skriver Lars. Vart då? undrar jag.

Det råder inte fria val på Kuba Lars. Det är riktigt att man har personval men kommunistiska partiet bestämmer allt. Motståndare trakasseras, fängslas och avrättas. Misären är enorm. Åk gärna dit och titta hur det ser ut. Det börjar dock ljusna för kubanerna. Marknadsekonomin kan vara på gång.

Inlagd av: Fred Torsander, 2012-05-03 09:07:38

Liberalernas metod för att försvara den rellt existerande kapitalismens klassorättvisa, kriser och krig är att förstöra varje tänkbart ämne för en konstruktiv debatt med antikommunistiska angrepp. I detta är liberalerna bara en svans till terroristiska antikommunister; Nazister, Fascister och numera även i Sverige Vit Maktrörelsens rasister.
Detta är inte direkt hedrande, men hedern är för liberaler betydligt mindre viktig än försvaret av den gbrundläggande borgerliga principen: Maximal profit

Inlagd av: Eriksson, 2012-05-03 20:06:55

Vad jag kan se Fred så används även kommentatorsfältet till antidemokratiska inlägg från dig, Felix och Lars. Att lyckas få in rasister, fascister och nazister även här är verkligen inte att hålla sig till ämnet.
Men jag håller med dig här faktiskt. Man bör kommentera inägget i första hand. Skall försöka skärpa mig. Antikommunistska inlägg kommer jag dock alltid ägna mig åt.

Inlagd av: Lars Medlem IF Metall, 2012-05-04 00:02:50

Leninregeringen förde fred till Sovjetunionen i första världskriget. Likaså Fidelregeringen på Kuba 1960. Detta kallar Gottfried, som hyllat skotten mot arbetare i Ådalen, för mord. Att mörda för profit är tydligen OK. Gotfried och Eriksson vet att det sker dagligen i marknadsekonomins krig och diktaturer. Det finns inga politisk avrättning på Kuba. Debatten på Kuba är större än i Sverige och kubanerna vet att marknadsekonomi betyder krig förr eller senare. De har krigat mot Spanien, USA och Baptista.

Inlagd av: Gotried, 2012-05-04 10:11:26

Var har jag hyllat skotten mot arbetare i Ådalen, Lars?
Är det någon som hyllar politiska mord så är det Du, Felix och Fred.
På vilket sätt skiljer ni er från Breivik mer än ideologiskt?
Dagligen förföljs människor på Kuba för sina åsikter, sexuell läggning osv.
Bara under Kubavåren antas att över 100 000 människor fick plikta med sitt liv, brottet var oliktänkande.
Debatten på Kuba kommer att sluta med att terrorregimen faller, så har det varit i dom andra diktaturer du hyllat, Lars.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-04 10:16:37

Fred: Klassamhällets största bevarare är du som hyllar när en klass bestämmer över en annan, vi liberaler gillar fritt tänkande individer och ett majoritetsstyre.
Vad gäller antikommunismen så är det den största demokratirörelse man kan tänka sig, tror du i din vildaste fantasi att en debatt den vi för här skulle vara tillåten i de mördardiktaturer ni KPMLr:are hyllar här?

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-04 13:23:31

Det första land Nelson Mandela åkte till efter befrielsen från Apartheidfängelset i Sydafrika var Kuba 1991. Han träffade Fidel och tackade alla kubaner för att de hjälpt ANC genom sina internationella insatser i Sydafrikas krig mot Angola.
Att arbetare i Sverige kan lite om Kuba är ju naturligt, då borgarstaterna önskar förgöra socialismen och tvekar inte att döda för detta ändamål visar historien. Här spelar Sverige en skamlig roll i antikubakampanjerna som gör det svårt för kubanska arbetare.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-05 13:41:07

Det är bra att Gotfried nu tar ställning mot svensk militärs mord på tre arbetare i Ådalen 1931. Morden var ämnade att stoppa socialismen. Det går inte att rösta in socialismen med majoritet eftersom militären ställer upp på bank- och industriägarnas sida, som i Chile. Eller så blir det krig som på Kuba 1960. Denna klass makt gör ju att folk tvingas använda psedonymer i debatten och tiga på jobbet. På Kuba har man yttrandefrihet men får inte använda arbetarnas stat mot socialismen, som Stalin gjorde.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-06 12:47:32

Lars, var skriver jag det du påstår om Ådalen? Visa det.
Det är skamligt att Sverige inte fördömer diktaturens Kuba starkare än vi gör, genom historien har Sverige i vissa fall hyllat kommunistdiktaturer, det är skam om något.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-07 21:44:54

Bojkotten av Kuba gör ju att kubanska arbetare får sämre levnadstandard. En som redan är låg, enligt Gottfried. "Att fördöma Kuba starkare" kan bara innebära stöd till utsvältningsförsöken av kubanska arbetare. En extrem politik. Palmes och Mandelas besök på Kuba visar att extremismen finns hos kubahatarna. Gotfried skriver 27/9 2011 "inte minst Ådalen -31 kunde ha skapat en situation för en kommunistrevolt i Sverige." En godkännande av att svensk regering begår arbetarmord.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-08 11:44:59

Att det i Ådalen -31 fanns personer som var där av en annan anledning än att protestera mot lönesänkningar visade både händelser före demonstarationen samt det rättsliga efterspelet.
Att regeringen skulle godkänna skjutning eller att det citatet från mig skulle göra likaledes är enbart en våt dröm för Lars där han visar sin läsoförståelse.
Kubanska arbetare hjälps bäst i stöd om att få bort socialistdiktaturen och införandet av mänskliga rättigheter likt arbetare i den fria världen.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-05-08 15:36:50

Det vore aldeles utmärkt om Gottfried vore anhängare av att införa mänskliga rättigheter för arbetare i den fria världen. Det som pågår är i stället att de mänskliga rättigheter som gällde tidigare - till exempel enligt ILO-konventionerna - numera avskaffas.
Ett exempel som påtalats otaliga gånger i denna debatt är workfarepolitiken i Fas 3. Att arbetare tvingas jobba på diskriminernade villkor. Vilket givetvis måste stoppas innan "den fria världen" ska kunna hållas fram som ett föredöme.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-08 20:05:13

Dagens liberaler har inget annat än antikommunismen att erbjuda arbetare. Under detta banér godkänner man en politik av utsvältning och arbetarmord. Visserligen tar Gotfried avstånd från arbetarmorden i Ådalen 1931, men skyller dem i god antikommunistisk anda på "personer som var där av en annan anledning än att protestera mot lönesänkningarna" och inte på regeringen. Men han stödjer tydligen utsvältningspolitiken mot kubanska arbetare och har talat för den misslyckade USA-interventionen 1961.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-09 12:35:18

Lars behöver fundera över vilken armé som mördat flest arbetare, den svenska eller den kubanska.
Är man som Lars för ideologiska mord ska man kanske ligga lågt med att beskriva andra som något åt samma håll.
Eller är Lars numera emot mördandet i socialismens namn?
Fas 3 har vi redan vattnat ut och min åsikt är tydlig där.
Naturligtvis är jag för mänskliga rättigheter och demokrati över hela världen, är du det Fred, på Nordkorea, Kuba, Kina, osv...?
Vi borde visa solidaritet med frihetskämparna!

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-09 19:30:00

Arbetare kämpade i Spanien mot Francodiktaturen och på Kuba mot Baptistadiktaturen med vapen i hand. Likaså Mandelas ANC i Sydafrika mot apartheiddiktaturen. Hur menar Gotfried att denna kamp skulle förts annars? Liberalerna i Ortodoxa partiets ungdomsförbund på Kuba deltog i den väpnade kampen mot Baptista. En av dem var Fidel Castro.
Vilkas rättigheter försvarade den svensk militären i Ådalen 1931 genom arbetarmorden? I vems intressen skickar Sverige i dag ut mördande militär till Afghanistan?

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-10 17:43:00

Lars är alltså för att staten ska kunna mörda arbetare och andra om den är socialistisk men inte annars.
Låter lite Breivik över det där.
Tycker du att det är okej Lars, ja eller nej.
Svarar du ja så måste alla väl då få beväpna sig och föra sin "kamp"?
Om inte så varför?
Alla socialistledare har ngt gemensamt att ge folket: förtryck, tortyr och svält samtidigt som den självutnämnda politiska eliten lever i överflöd.
Jag föreslår att Lars läser på om Ådalshändelserna lite mer objektivt.

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-05-10 22:22:08

För att återknyta till Gösta Rehn, så finns det ett samband mellan hans visioner och Gotfrieds. Klassamarbetet arbete/kapital "för Sveriges bästa" bidrog mer än något annat till att stampa fram det som främst Gotfried och Eriksson personifierar på detta forum: Reaktionär arbetararistokrati. Det var troligen inte Gösta Rehns medvetna avsikt, men borgerligheten har utnyttjat det fullt ut. Arbetararistokratin utgjorde en stödtrupp till det nyliberala genombrottet för drygt 30 år sedan.

Inlagd av: Eriksson, 2012-05-10 23:16:51

I Sverige slipper arbetarna ta till vapen. Vill man ha kommunism visar man det via valsedeln. Ännu en stor fördel med demokrati. Nu vill ju uppenbarligen arbetarna annorlunda än Felix, Fred och Lars och då får ni acceptera det. Ni lever i en drömvärld.

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-11 12:53:34

När arbete och kapital kombineras med socialliberal demokrati ger det arbetarklassen den bästa utdelning vi sett hittills över prövade modeller/ideologier, helt riktigt Felix.
Felix väljer i sin bitterhet över socialismens totala kollaps att kalla det för "Reaktionär arbetararistokrati" det är med facit i hand förståeligt.
Lars: Är man emot den svenska FN-sanktionerade (ISAF) insatsen i Afghanistan så tar man ställning för al Qaida och världsterrorismen.

Inlagd av: Felix, Stockholm, 2012-05-11 20:16:40

Det är bra att Gotfried håller liberalismens fana högt. Däremot inte helt riskfritt att som han ta borgerlighetens välvilja för given. Arbetararistokratin genererar, liksom de totalt improduktiva mellanskiktens låtsasjobb inom marknad/reklam, finans, media, den repressiva apparaten etc. inga profiter åt kapitalet. Imperialismen utgör Västvärldens verkliga socialförsäkring, vilket Gotfried visar via sitt försvar av NATO:s krigsföretag.

När krissymptomen skärps, sitter halvherrskapet löst.

Inlagd av: Fred Torssander, 2012-05-13 09:37:58

De välfärdsprogram och löften som Gösta Rehn skrev under på 1940-50 talet var avsedda att genomföras.
Att dagens reformister inte ens vågar sig på att lägga fram ett genomförbart program - i det aktuella fallet att även Riksbanken får till uppgift att verka för full sysselsättning - visar reformisternas inskränkthet.
De begränsar programmen utifrån vad kapitalisterna kan tänkas avstå frivilligt. Även fast arbetarklassen och de förtryckta folken måste ha mer än så för bara att överleva.

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-14 23:56:21

Ursäkta men Gösta Rehn känns lite offside i dagens Sverige. En majoritet boende i Sverige är nu emot svenska trupper i Afghanistan. Enligt Gotfrieds logik stödjer därmed en majoritet terrorismen.
Gottfried slingrar sig om spanienfrivilligas humanismen eller skotten i Ådalen. Likaså om liberalernas väpnade kamp mot Baptista eller ANC´s dito i SydAfrika. Är det så svårt att ta ställning? Jag var för den beväpnade ungernrevolten 1956 och emot USA-stödda grisbuktinvasionen 1961 på Kuba. Och Gotfried?

Inlagd av: Gotfried, 2012-05-15 10:33:09

Har Lars bara motfrågor som svar till det vi diskuterade tidigare?
Var vänlig och svara så ska jag göra likaledes, eller var frågorna för besvärliga?

Inlagd av: Eriksson, 2012-05-15 11:18:49

Men Ådalen -31, Ungern -56, eller Kuba -61 känns inte "offside" i dagens Sverige?

Inlagd av: Lars medlem IF Metall, 2012-05-15 22:10:53

Efterkrigstiden är nu definitivt slut. Afghanistankriget, de ekonomiska kriserna och tillväxten av fascistiska organisationer samtidigt som de etablerade partierna går utför visar detta. Grekland är här ett bra exempel. Rehn verkade i efterkrigsperioden och är nu ute.
Gottfried har svårt att ta ställning, likt många liberaler. Men liberaler på Kuba blev revolutionärer och folkpartiungdomarna trotskister och maoister. De tog ställning för Ungernrevolten -56 och emot Grisbuktinvasionen på Kuba.

Inlagd av: Aniara, 2013-03-05 15:10:38

Jag fann detta intressanta och politiskt mycket relevanta och sakliga diskussionsinlägg
av Fred Torssander nu nästan ett år efter att det skrevs.
Man blir verkligen förskräckt över hur ett sakligt inlägg bemöts med irrelevanta, osakliga, ideologiska övertoner och angrepp från de mest märkliga områden!
Vad i all sin dar har Afganistan mm med Gösta Rehn och förutsättningarna för att uppnå full sysselsättning att göra? Det är väl bra att lära av hur man gjorde då!! Nån emot?

DA-ledarbloggen

Krönika

Plattorna är täckta av svarta prickar

Livet och samhälle­t har förvandlat­s till ett enda stort Pricerunner.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Insändare

Metall avvärjde nytt val

En Regerings- och Riksdagskris undveks tack vare Svenska Metallindustriarbetareförbundets fantastiska utbildningar på 1970-, -80 och del av 90-talen, där lagar och avtal blandat med sunt förnuft gjorde vår fackgeneration till oslagbara förtroendemän/kvinnor och förhandlare.

Mer insändare »

Annons
Annons Annons Annons Annons Annons
Dagens Arbete Dagens Arbete105 52 Stockholm

Besök: Olof Palmes gata 13 A
Mejla oss

Tel: 08-786 03 00
Redaktionen

DA på Twitter Twitter@DagensArbete