Extremhögerns nya ansikte i politiken

Dokument november 2002
En metallarbetare med ett digert brottsregister. En ung fabriksarbetare som är irriterad på Industrifacket. En verkstadsmekaniker som blev av med jobbet för att han gjort rasistiska utspel på arbetsplatsen. Dagens Arbete har granskat de 75 högerextremister som tagit sig in i kommunfullmäktige vid senaste valet.
dokument nov -02Främlingsfientliga och högerextrema partier gick kraftigt framåt vid årets val och finns i dag representerade i fler än 35 kommuners fullmäktigeförsamlingar. Deras representanter och aktivister påminner starkt om de personer som stod bakom nazistiska och fascistiska partier på 1930-talet, menar historikern Heléne Lööw.

”Det handlar om en slags lägre medelklass, ofta egenföretagare och pensionärer. Det är grupper som upplever att ingen tillvaratar deras intressen och som är besvikna på både högern och vänstern.”

Dagens Arbete har granskat vilka som i årets val valdes in som ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige för de främlingsfientliga högerpartierna Sverigedemokraterna, Centrumdemokraterna, Skånepartiet, Sjöbopartiet, Nationaldemokraterna och Burlövs väl.

Sammanlagt handlar det om 75 personer.

Dagens Arbete har i sin granskning gått igenom offentliga handlingar från bland annat skattemyndigheten, kronofogden och Patent- och registreringsverket. Drygt 20 av de invalda lokalpolitikerna har också intervjuats.

Granskningen visar bland annat:

• En majoritet är män över 55 år.
• Ungefär var fjärde person driver själv eller tillsammans med andra ett eller flera företag. I nästan samtliga fall handlar det om små företag med få eller inga anställda.
68 procent av politikerna bor i Skåne.
• Var femte har under de senaste fem åren haft skulder registrerade hos kronofogden.
• Mer än var femte är pensionär, antingen förtids- eller ålderspensionär.
• Flera har tidigare varit politiskt aktiva i andra partier.
• Genomsnittlig taxerad förvärvsinkomst 2001 var 178 402 kronor. Endast 5 procent hade en skattepliktig förmögenhet.

Undersökningen visar också att trots att i princip samtliga partier kräver hårdare tag mot brottsligheten, är flera av deras företrädare dömda för brott.

Av de 75 politiker som ingår i undersökningen är det enligt kriminalvårdsstyrelsen två som under de senaste fem åren suttit i fängelse. I båda fallen handlar det om grovt rattfylleri.

I gruppen finns det även personer som tidigare dömts för brott mot lotterilagen, grov misshandel, stöld, narkotikabrott, försäkringsbedrägeri, rattfylleri och brott mot uppbördslagen.

Så sent som i december förra året dömdes en av partiets fullmäktigeledamöter till 70 dagsböter för vårdslöshet i trafik och olovlig körning.

Heléne Lööw är forskare på Brottsförebyggande rådet och specialiserad på högerextrema krafter och partier.

Hon säger att även om dagens främlingsfientliga partier i sin sammansättning påminner om 1930-talets fascistiska och nazistiska partier är det fel att beteckna exempelvis Sverigedemokraterna som ett nazistiskt parti.

”De här grupperna är inte nationalsocialister. Däremot finns det vissa rasmässiga inslag. Det finns också i partierna vissa individer som kommer ur Nordiska rikspartiet. Men, det är inte 30-talet som stigit upp ur graven. Det har dessutom skett en ideologisk utveckling från 1945 fram tills i dag.”

Dagens Arbetes undersökning visar att flera av partiernas företrädare tidigare varit medlemmar och/eller röstat på allt från vänsterpartiet till moderaterna.

”Så har det alltid varit. Oavsett om det rört sig om nationalsocialister eller populistiska grupperingar så har de tagit från hela det politiska spektrat. Deras budskap är en blandning med vissa element som är vänster och vissa som är konservativa. Det gör att de inte enkelt kan placeras in på höger och vänsterskalan och att deras väljarunderlag utgörs av ett väldigt brett spektrum”, säger Heléne Lööw.

”Alla partier tappar till dem, men mest centerpartiet, socialdemokraterna och moderaterna.”

Under senare år verkar Sverigedemokraterna ha ”balanserat” sig?

”Det har de gjort. Dessutom är det inte samma sammansättning av människor i Sverigedemokraterna i dag som det var i slutet av 1980-talet. I dag är det betydligt mer ”vanligt folk” än vad det var tidigare. Avhopp från andra partier har dessutom höjt partiets legitimitet.”

Kan de blir stora?

”Sverigedemokraterna ligger nu på samma andel av väljarkåren som Danskt Folkeparti låg på i valet innan de slog igenom. Avgörande för Sverigedemokraternas framgång är om de förmår hålla ihop partiet.”

Klarar de det?

”Det är svårt att säga. Det tog le Pen lång tid att dels göra sig av med konkurrerande falanger, dels göra sig av med excentriska existenser som inte direkt gynnar partiets verksamhet.”

Enligt Heléne Lööw är det svårt att förklara varför de främlingsfientliga partierna är extremt vanliga och stora i Skåne jämfört med Sverige i övrigt. Tänkbara orsaker är bland annat:

• Tradition. På 1930-talet var nazistiska grupper relativt starka i Skåne. På 1980-talet genomfördes en folkomröstningen om flyktingmottagning i Sjöbo som fick enorm uppmärksamhet och stor betydelse.
• Ett viss mått av revolt mot makten.
• Vissa socioekonomiska orsaker som relativt stor andel invandrare, hög arbetslöshet och drastiskt förändrad näringslivsstruktur.

Heléne Lööw menar att det är hög tid att ta de främlingsfientliga partierna på allvar och granska deras politik, inte bara deras företrädare.

”Så länge den mediala bilden är att de är gamla nazister och kriminella och ingen granskar deras politik, blir glappet mellan exempelvis den sverigedemokrat som folk möter i det vardagliga livet och mediebilden alldeles för stor. Tendensen är att de vinner acceptans och legitimitet. De etablerade partierna borde ha gått på motoffensiv och tagit en offentlig debatt med dem i valrörelsen.”


Dagens Arbetes kartläggning visar att ett dussintal av de granskade politikerna har traditionella arbetaryrken. Vi har ställt ett antal frågor till samtliga.


'Vi uttrycker vad folk tänker'

Namn: Ulf Blomström, 22
Parti: Burlövs väl/Sverigedemokraterna
Kommun: Burlöv
Yrke: Fabriksarbetare på Bona Kemi
Fack: Industrifacket
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: SD
Viktigaste frågan: Stoppa utbredningen av ett mångkulturellt samhälle
Familj: Singel

På dagarna tillverkar han golvlack på Bona Kemi. På fritiden jobbar Ulf Blomström för att stoppa det mångkulturella samhället. Med sina 22 år är han en av de yngsta Sverigedemokraterna som valts in i kommunfullmäktige. Tillsammans med fyra meningsfränder från Burlövs väl tar han en plats i Burlövs kommun.

”Jag är sverigedemokrat. Men vi hade ingen egen lista i Burlöv”, berättar han.

Som fabriksarbetare är Ulf Blomström medlem i Industrifacket. Tyvärr, säger han själv.

”Med tanke på vad som skrevs om Sverigedemokraterna i Dagens Arbetes senaste ledare så undrar man.”

Tänker du lämna Industrifacket nu ?

”Nej, inte alls. Även om jag är irriterad så måste man vara med.”

När Ulf ska nämna de två viktigaste politiska frågorna väljer han ”stopp för det mångkulturella Sverige” och ”stopp för EMU”.

En av orsakerna till att Sverigedemokraterna nått en förhållandevis stor framgång är att de uttrycker vad många tänker och tycker, tror Ulf Blomström.

”Jag känner det när jag pratar med folk. I förlängningen tror jag att vi har en potential på tio procent i riksdagsvalet på sikt.”

Ska ni slänga ut alla invandrare då ?

”Nej, men de som är här måste lära sig svenska och integreras. Annars får de lämna landet.”

Invandrare som vill till Sverige då ?

”Riktiga flyktingar enligt Genevékommissionen ska vi kunna ta emot. Men de ska nog inte få permanent uppehållstillstånd.”


'Jag lever ett ordnat liv nu'

Namn: Runar Filper, 38
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Sunne
Yrke: Metallarbetare på Samhall
Fack: Metall
Tidigare partimedlemskap: Centerns ungdomsförbund
Tidigare röstat: Vpk (Werners tid) och Grispartiet(lokalt plojparti)
Viktigaste frågan: Lokalt äldrevården, invandringen på riksnivå
Familj: Särbo med ett barn

Han är Sverigedemokraternas tunge man i Sunne. Och han är dömd för misshandel, hets mot folkgrupp, stöld och narkotikabrott.

”Men det var länge sedan. Jag lever ett ordnat liv sedan jag slutade dricka”, säger metallarbetaren Runar Filper.

Få aktiva politiker kan visa upp ett sånt brett brottsregister som Runar Filper i värmländska Sunne. 13 gånger har han dömts, flera gånger till fängelsestraff. Rubriceringarna är alltifrån misshandel, hets mot folkgrupp, stöld och narkotikabrott. Men i dag säger Filper att han lämnat brottets bana bakom sig.

”De flesta brotten gjordes i fyllan på 80-talet. Sedan jag slutade dricka 1998 har jag inte gjort några brott”, säger han.

Däremot finns han med i kronofogdens register för obetalda skulder på över 30 000 kronor.

”Det är skadestånd, rättegångskostnader och något annat. Men det dras från min lön och jag hoppas vara skuldfri om två år.”

Filper var en av de Sverigedemokrater som kom in i kyrkofullmäktige förra året. Nu är han också invald i Sunne kommunfullmäktige som ensam Sverigedemokrat. I fullmäktige kommer han att försöka driva frågor om skola och äldreomsorgen. På riksplanet är den viktigaste frågan att stoppa ett mångkulturellt samhälle.

Men Filper är inte det ett utländskt namn ?

”Jo, det är vallonskt. Och jag har inget emot invandrare. Men de får inte komma i några massor. Och just nu har vi så det räcker”, säger han.

I början av 80-talet var Runar Filper engagerad i centerns ungdomsförbund. När han lämnade det var det vpk som gällde.

”Jag var aldrig medlem, men jag röstade på dem så länge Lars Werner var partiledare.”

Att Runar Filper ofta gått utanför gängse ramar förstärks när man ser hans mellannamn – Salvatore Toto Schilachi.

”Det tog jag efter att ha varit på fotbolls-VM i Italien 1990. Så hette italienarnas skyttekung. Och jag har alltid varit svag för Italien”, säger Filper som till vardags jobbar på Samhall.


'Det är fegt att inte diskutera med oss'

Namn: Björn Lennartsson, 49
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Askersund
Yrke: Arbetslös. Men är just nu med i ett mineralprojekt inom ramen för aktivitetsgarantin
Fack: Fd Pappers
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: Ny demokrati
Viktigaste frågan: Invandringen
Familj: Gift med Elisabeth, fullmäktigeledamot för (s)

Först fick han sparken från Aspa Bruk. Nu tar han revansch genom att sitta i fullmäktige för Sverigedemokraterna.

”Jag känner ett stort stöd bland folket på gatan”, säger Björn Lennartsson från Askersund.

Något stöd säger han sig däremot inte ha fått då han fick sparken som verkstadsmekaniker på Aspa Bruk för att han gjort rasistiska utspel på arbetsplatsen. Pappers hänvisade honom till att driva processen mot företaget på egen hand.

”Där ser man vad ett fack gör för en person som varit med i 30 år.”

För de flesta Askersundsbor är Björn Lennartsson ett känt namn. Förutom bråket när han fick gå från bruket så har han ställt till med skandal vid flera tillfällen. På 90-talet dök han upp på en första maj-demonstration med en egen skylt med budskapet ”Nej till ett mångkulturellt Sverige”. Några demonstranter blev så arga att de slet sönder skylten. Skandalen var extra stor med tanke på att det var Elisabeth Lennartsson, Björns fru, som höll talet. Hon var arbetarkommunens ordförande.

Fram till dagarna efter valet behöll hon den posten. Men när maken valdes in i fullmäktige blåstes historien upp i rikspressen. Hon lämnade ordförandeposten, men är i dag kvar i fullmäktige.

En annan gång dök Lennartsson upp i Pingstkyrkan i Askersund och tryckte upp en tårta i ansiktet på en pastor, som var på besök för att berätta om hur han gömt flyktingar.

Lennartsson har sympatiserat med Sverigedemokraterna i många, men blev medlem först i år. Valrörelsen drev han med en partikamrat. Punkterna i det lokala partimaterialet var: stoppa invandringen, skjut mer vargar och tillåt blyhagel. Björn Lennartsson är nämligen mycket jaktintresserad.

Att Askersund nyligen tog emot 100 asylsökande är något som upprört honom.

”Vi borde inte ta emot en enda invandrare till. Det är alldeles för många.”

Vad tycker du om dem som anser att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti som man inte ens ska diskutera med?

”Det är fegt. Man borde åtminstone våga ta en diskussion med oss.”Namn: Arne Andersson, 44
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Timrå
Yrke: Transportarbetare på Schenker (fd Bilspedition)
Fack: Vägrar ansluta sig till ett s-styrt fack
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: Moderaterna
Viktigaste frågan: Invandringen
Familj: EnsamståendeNamn: Michael Andersson, 36
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Mölndal
Yrke: Taxichaufför
Fack: Transport
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: SD sedan 1988
Viktigaste frågan: Säkerheten på gator och torg
Familj: Fru och tre barnNamn: Håkan Andersson, 36
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Svalöv
Yrke: VVS-montör som enmansföretagare
Fack: Fd Byggnads
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: Moderaterna
Viktigaste frågan: Invandringen
Familj: Hustru från Polen, ett barnNamn: Pontus Bergqvist, 24
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Helsingborg
Yrke: Säljare på Slanggrossisten i Helsingborg
Fack: Metall
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: Nej
Viktigaste frågan: Vård, omsorg
Familj: SingelNamn: Roger Karlsson, 43
Parti: Sjöbopartiet
Kommun: Sjöbo
Yrke: Anläggningsarbetare
Fack: Byggnads
Tidigare partimedlemskap: Centern
Tidigare röstat: Centern
Viktigaste frågan: Äldreomsorgen
Familj: Fru och tre barnNamn: Henry Krantz, 57
Parti: Burlövs väl
Kommun: Burlöv
Yrke: Lagerarbetare, i dag beredskapsjobb
Fack: Transport
Tidigare partimedlemskap: Moderaterna och Skånepartiet
Tidigare röstat: Moderaterna och Skånepartiet
Viktigaste frågan: Invandringen
Familj: Gift, fyra barn sen tidigareNamn: Jan Björklund, 42
Parti: Sverigedemokraterna
Kommun: Hallstahammar
Yrke: Lastbilschaufför
Fack: Kommunal
Tidigare partimedlemskap: Nej
Tidigare röstat: Socialdemokraterna
Viktigaste frågan: Vettiga aktiviteter åt ungdomarna
Familj: Fru och fem barnNamn: Hans Pettersson, 51
Parti: Nationaldemokraterna
Kommun: Södertälje
Yrke: Bilmekaniker på verkstad i Södertälje
Fack: Fd Metall
Tidigare partimedlemskap: Sverigedemokraterna
Tidigare röstat: Miljöpartiet/blankt/Sverigedemokraterna
Viktigaste frågan: Försämringen av allt från skola till maten
Familj: Skild med två vuxna barn


Fakta om partierna

Sverigedemokraterna bildades 1988 och har sin bas i den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). 1986 gick BSS samman med Framstegspartiet i Stockholm och bildade Sverigepartiet. Efter något år sprack partiet och BSS-fraktionen bildade Sverigedemokraterna med franska Front National och Jean-Marie le Pen som förebild (som dessutom stödjer partiet ekonomiskt).

Centrumdemokraterna bildades 1974 som en allians av flera kommunala partier i Skåne. Förebild var bland annat danska Centrumdemokraterna och Mogens Glistrups Fremskridtspartiet.

Skånepartiet har sitt ursprung i Skånerörelsen som bildades av civilekonomen Carl P Herslow 1977. Skånepartiet bildades vid ett möte i Lund i mars 1979. Målsättningen var bland annat självständighet för Skåne och medlemskap i Nato. Partiets grundare Carl P Herslow säger till Dagens Arbete att en av de viktigaste frågorna är att förbjuda islam i Sverige: "Lös in alla moskéer i Sverige och riv dem. Säg sedan nej till alla muslimska invandrare."

Sjöbopartiet bildades 1988 som ett resultat av debatten kring flyktingmottagande i Sjöbo. I juni 1987 motionerade centern i Sjöbo om en folkomröstning om flyktingmottagandet. I augusti 1987 blev det förra kommunalrådet Sven-Olle Olsson rikskändis genom ett framträdande i SVT:s Nattcafé och hyllades unisont av en rad rasistiska och nazistiska grupper. 1988 beslutade Centerns partistyrelse att utesluta Sjöbocenterns ledartrojka Börje Ohlsson, Per-Ivar Magnusson och Sven-Olle Olsson. I mars 1991 svarade de uteslutna med att bilda Sjöbopartiet.

Burlövs Väl är lokal variant av Ny Demokrati. Samarbetar intimt med Sverigedemokraterna.

Nationaldemokraterna bilades i Brygghuset i Stockholm i augusti 2001 genom en utbrytning ur Sverigedemokraterna. Partiet driver en "hårdare" linje än Sverigedemokraterna, även om det knappast finns någon ideologisk skillnad mellan de båda partierna.

Källa: Expo, Nationalencyklopedin


Här är ledamöterna invalda:

Sjöbo (9). Burlöv (5). Kristianstad (4), Kävlinge, Landskrona, Malmö. Helsingborg (3), Höör, Karlskrona, Svalöv, Svedala. Eslöv (2), Haninge, Mölndal, Södertälje, Sölvesborg, Trelleborg, Trollhättan. Arvika (1), Askersund, Forshaga, Hallstahammar, Höganäs, Kristinehamn, Lomma, Nynäshamn, Orsa, Ronneby, Simrishamn, Skurup, Sunne, Timrå, Ystad, Älvkarleby.

MIKAEL BERGLING OCH FREDRIK NEJMAN
© Dagens Arbete. Citera gärna, men ange källan.


Ledaren

Helle Klein

Rusta oss för 
robotsamhället

En ny generation robotar är på väg in i arbetslivet. 
De utmanar både arbetare och tjänstemän. Dags för facket att 
formulera visionen Det goda arbetet 2.0.

Läs ledaren»

Insändare

Fattigdomen brer ut sig

Det är kåkstäder med uteliggare i Malmö. Det ser ju hemskt ut . Här får tiggare och hemlösa bo.

Mer insändare »

Krönika

Hellre dagens dikt än dagens katt

Facebook är både hemskt och underbart.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Det vackraste som finns

Det är skillnad på ett gott skratt, och ett rått skratt. Vad vill vi skratta åt i framtiden?

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Absurt friande av rattfull

En man har druckit flera glas vin och en handfull öl och sedan kör han iväg i familjens lätta lastbil. Denne man är tidigare dömd vid två tillfällen för grovt rattfylleri.  Han stoppades av polis efter det att han druckit nämnda mängd alkohol. Han hade 2.54 promille i blodet. Nu har mannen blivit friad av Hovrätten för Västra Sverige. Han påstod sig ha kört lastbilen i sömnen.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Våra frågor högt på regeringens dagordning

Visst är den parlamentariska situationen besvärlig. Vi kan inte få exakt den politik som vi vill, utan måste kompromissa. Men skillnaden är ändå milsvid mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Annons
Annons Annons Annons Annons Annons