Nyckeln till en schysst pension

Det här avgör utrymmet för höjd lön

Nu drar avtalsrörelsen i gång. Hur mycket mer det blir i plånboken beror mest på vilket utrymme det finns för löneökningar. Här är sex faktorer som bestämmer det utrymmet:

1. Arbetsmarknaden
Tillgång och efter-frågan på arbetskraft är viktigt. Om det finns många som kan utföra jobben kan arbetsgivarna välja och vraka och behöver därför inte locka med högre löner. Men vid brist på arbetskraft är före-tagen benägna att betala mer för att få dem de vill ha.
I dag har Sverige hög arbetslöshet, men vart fjärde företag lider ändå brist på yrkesarbetare.

2. Orderingången
Tjocka orderböcker innebär mycket jobb framöver. Tunna orderböcker signalerar kris.
Under det senaste året har svensk industri ökat sina order på exportmarknaden. Det har lett till ökat kapacitetsutnyttjande i företagen. Det vill säga: företagen utnyttjar allt mer av sin produktionsförmåga vilket signalerar bättre tider. Och därmed lättare att betala högre löner.
Produktionen är nu tillbaka på samma nivå som före finanskrisen.

3. Vinsterna
Höga vinster ökar företagens förmåga att betala ut högre löner.
Efter krisen 2009 återhämtade sig företagen snabbt. Kostnader kapades inte minst genom att företagen sa upp personal.
När efterfrågan sedan ökade kunde företagen producera med färre anställda och till lägre lönekostnader än tidigare.
Stigande vinster har lett till ökade utdelningar till aktieägarna. I år delar många storföretag ut lika mycket till aktieägarna som de gjorde före krisen.

4. Konkurrenskraften
Svensk industri måste kunna konkurrera på världsmarknaden.
Om lönerna ökar för mycket riskerar företagen att tappa i konkurrenskraft.
Konkurrenskraft mäts vanligast som ”arbetskraftskostnad per producerad enhet”, en sammanvägning av lönekostnader och produktivitet.
Svensk industri står stark. Konkurrenskraften har stärkts hela tiden från mitten av 1990-talet med undantag för krisåren 2008–2009.

5. Produktiviteten
Utan stigande produktivitet – inga löneökningar.
Produktivitet är detsamma som produktion per anställd och per tidsenhet, ett mått på hur mycket mer effektivt vi jobbar.
Sedan mitten av 90-talet steg pro-duk-ti-vi-teten med uppåt 7 procent per år vilket var i världsklass.
Under krisåren sjönk produktiviteten eftersom produktionen minskade. Men nu har produktiviteten snabbt stigit igen.

6. Omvärlden
Exportlandet Sverige är extremt beroende av hur det går i omvärlden.
Nu krisar vår största marknad, Europa. Ingen vet utgången av euro-krisen. Däremot har de två största mottagarländerna av svensk export, Tyskland och Norge, hittills gått mycket bra.
Krishärden USA betyder allt mindre för svensk export. Exporten är större till de stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina än till USA.

HARALD GATU
2011-09-06
© Dagens Arbete. Citera gärna, men ange källan.


Ledaren

Helle Klein

Rusta oss för 
robotsamhället

En ny generation robotar är på väg in i arbetslivet. 
De utmanar både arbetare och tjänstemän. Dags för facket att 
formulera visionen Det goda arbetet 2.0.

Läs ledaren»

Insändare

Metall avvärjde nytt val

En Regerings- och Riksdagskris undveks tack vare Svenska Metallindustriarbetareförbundets fantastiska utbildningar på 1970-, -80 och del av 90-talen, där lagar och avtal blandat med sunt förnuft gjorde vår fackgeneration till oslagbara förtroendemän/kvinnor och förhandlare.

Mer insändare »

Krönika

Hellre dagens dikt än dagens katt

Facebook är både hemskt och underbart.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Det vackraste som finns

Det är skillnad på ett gott skratt, och ett rått skratt. Vad vill vi skratta åt i framtiden?

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Absurt friande av rattfull

En man har druckit flera glas vin och en handfull öl och sedan kör han iväg i familjens lätta lastbil. Denne man är tidigare dömd vid två tillfällen för grovt rattfylleri.  Han stoppades av polis efter det att han druckit nämnda mängd alkohol. Han hade 2.54 promille i blodet. Nu har mannen blivit friad av Hovrätten för Västra Sverige. Han påstod sig ha kört lastbilen i sömnen.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Skatterna ska användas effektivt

Nu har vår nya regering lagt sitt budgetförslag. Stora delar av innehållet är bra, allra främst förslaget att höja dagpenningen i a-kassan. Nu vet de arbetslösa att de kan överleva på a-kassan.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Annons
Annons Annons Annons Annons Annons
Dagens Arbete Dagens Arbete105 52 Stockholm

Besök: Olof Palmes gata 13 A
Mejla oss

Tel: 08-786 03 00
Redaktionen

DA på Twitter Twitter@DagensArbete