Nyckeln till en schysst pension
Överläkaren Lars Nilsson har mött flera patienter som farit illa när de besökt Erling Vabö. ”Deras självkänsla var helt körd i botten. Risken att bli av med sin sjuk-penning genom Vabös intyg gjorde saken ännu värre.” Foto: ALEXANDER DONKA 

Läkaren slog larm – förgäves

Dömd för misshandel och anmäld av patienter för kränkningar. Kollegor som slog larm. Det räckte inte för att Försäkringskassan skulle sluta anlita en läkare.

De sjuka hade inget val. De var tvungna att uppsöka Erling Vabö, på Försäkringskassans uppmaning.
– De tog skada av hans beteende, säger Lars Nilsson, numera pensionerad överläkare på Botkyrka öppenvårdsavdelning söder om Stockholm. Han berättar att flera av mottagningens patienter skickades till Vabö.

– Vi sa det till handläggarna, men kassan fortsatte att skicka patienter till honom. Det var som att de inte lyssnade på oss längre, trots att vi följt patienterna i många år.

Lars Nilsson berättar om patienter med självmordstankar som sökte sig till mottagningen efter besöket.
– Vi fick boka av andra patienter för att ta hand om dem. Deras självkänsla var helt körd i botten. Det är en situation som ökar självmordsrisken kraftigt.

Det var först när en annan läkare på mottagningen i Botkyrka skrev ett brev till Försäkringskassans generaldirektör i juni 2009 som kassan reagerade.
– Läkaren kunde ha skickat brevet till Social-styrelsen också, säger Tommy Sundholm, enhetschef på Försäkringskassan. Han betonar att utredningar också är en form av vård.
– Det är inte vi som bestämmer om en läkare är lämplig.

Ändå gjorde Försäkringskassan en utredning på Erling Vabös mottagning.
– Alla brev som kommer till generaldirektören utreds. Vi kan inte nonchalera sådant, trots att det ligger på en annans bord.

Försäkringskassan granskade fem utlåtanden och kom fram till att mottagningen hade goda förutsättningar att göra SLU-utredningar. Men utredaren hade inte talat med någon av de sjuka som träffat Erling Vabö, eller någon av dem som gjort en anmälan.
– Bemötandet är viktigt. Ansvaret för hur vården bedrivs ligger på den som bedriver vården, inte på Försäkringskassan, säger Tommy Sundholm.

Under de två år som gått har flödet av patienter från Försäkringskassan till Vabös mottagning strömmat vidare. Och Vabö står fortfarande på Försäkringskassans uppdragslista.
Under åren 2007–2010 kom tio anmälningar in till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, vilket är ett ovanligt högt antal för en enskild läkare.

Ingen av anmälningarna ledde till någon påföljd för Vabö. Nämnden ansåg bland annat att Vabös bemötande saknade betydelse för patientsäkerheten.
Ett märkligt resonemang, tycker Lars Nilsson:

– Många av våra patienter har levt med stöd av psykiatrin i många år. Litat på läkaren, fått en trygghet genom den relationen. Kanske den enda tryggheten i deras liv. Tänk er då om en annan läkare kommer in och plötsligt säger att du inte ska ta din medicin längre. Att den diagnos och behandling du fått varit fel. Efter en halvtimmes möte.
– Då tappar patienten all sin trygghet. Plötsligt står hon eller han där helt utan stöd. Det är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

För två år sedan, ungefär samtidigt som utredningen på Försäkringskassan, pågick en rättsprocess mot Erling Vabö. Han var misstänkt för att ha misshandlat sin dåvarande fru i januari 2009. I början av det här året fälldes han i hovrätten och dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst.

När läkare döms för brott gör Socialstyrelsen en utredning om domen har betydelse för yrkesutövningen. Men det är HSAN som tar beslut om indragen legitimation. I Vabös fall stannade ärendet hos Socialstyrelsen.
– Misshandeln skedde så långt bak i tiden, säger Socialstyrelsens regionchef Lena Renman. Vi anser inte att den påverkar Erling Vabös yrkesutövning.
– Han finns inte sedan tidigare i belastningsregistret och han lever under ordnade förhållanden, säger hon.

Hon säger att de granskat HSAN-anmälningarna mot Vabö, men de väger mindre tungt i bedömningen. Det blev ju ingen påföljd, Vabö har inte blivit prickad.
Läkaren Lars Nilsson, som försökte stoppa Vabö, håller inte med.
– En läkare som utreder patienter som tvingats till honom av Försäkringskassan kan bli utsatt för stora påfrestningar, man kan räkna med provokationer. Då är det ett problem om läkaren själv har svårt att hantera sin egen aggressivitet.


Fakta: Legitimationen kan dras in

• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en myndighet som kan besluta om åtgärder mot en läkare, eller annan sjukvårdspersonal, som misskött sitt arbete. 
Tidigare, före den första januari i år, kunde du som patient anmäla en läkare direkt till HSAN.
• HSAN kunde sen besluta om att lämna anmälan utan åtgärd, ge läkaren en erinran 
(ett slags ”prickning”) eller en varning. Den strängaste åtgärden var att dra in läkarens legitimation.
• Sedan 1 januari 2011 är det Socialstyrelsen som tagit över klagomålen mot vården. Men HSAN beslutar fortfarande om läkaren ska få en prövotid på tre år eller om legitimationen ska dras in.
Patientnämnder finns en i varje landsting. De kan till exempel hjälpa till med att formulera en anmälan till socialstyrelsen.

JEANETTE HERULF
2011-10-03
© Dagens Arbete. Citera gärna, men ange källan.


Ledaren

Helle Klein

Rusta oss för 
robotsamhället

En ny generation robotar är på väg in i arbetslivet. 
De utmanar både arbetare och tjänstemän. Dags för facket att 
formulera visionen Det goda arbetet 2.0.

Läs ledaren»

Insändare

Metall avvärjde nytt val

En Regerings- och Riksdagskris undveks tack vare Svenska Metallindustriarbetareförbundets fantastiska utbildningar på 1970-, -80 och del av 90-talen, där lagar och avtal blandat med sunt förnuft gjorde vår fackgeneration till oslagbara förtroendemän/kvinnor och förhandlare.

Mer insändare »

Krönika

Hellre dagens dikt än dagens katt

Facebook är både hemskt och underbart.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Det vackraste som finns

Det är skillnad på ett gott skratt, och ett rått skratt. Vad vill vi skratta åt i framtiden?

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

Absurt friande av rattfull

En man har druckit flera glas vin och en handfull öl och sedan kör han iväg i familjens lätta lastbil. Denne man är tidigare dömd vid två tillfällen för grovt rattfylleri.  Han stoppades av polis efter det att han druckit nämnda mängd alkohol. Han hade 2.54 promille i blodet. Nu har mannen blivit friad av Hovrätten för Västra Sverige. Han påstod sig ha kört lastbilen i sömnen.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Krönika

En statsbudget folket inte vill ha

Det politiska händelseförloppet i december 2014 kommer att gå till historien som en vattendelare i svensk politik.

Läs krönikan » Se alla krönikörer »

Annons
Annons Annons Annons Annons Annons
Dagens Arbete Dagens Arbete105 52 Stockholm

Besök: Olof Palmes gata 13 A
Mejla oss

Tel: 08-786 03 00
Redaktionen

DA på Twitter Twitter@DagensArbete